Cauliflower, Chorizo & Ricotta Pizza


Prep Time: 12 mins.

Cook Time: 12 mins.

Serves: 4