Fresh Tomato, Basil and Ricotta Baked Orecchiette


Prep Time: 5 mins.

Cook Time: 30 mins.

Serves: 4